Ameba

AMEBA Digital Software

POKROČILÁ ANALÝZA MIKROBIOLOGICKÝCH DÁT

01

O systéme AMEBA

AMEBA poskytuje expertné vyhodnotenie a transformáciu výsledkov mikrobiologických vyšetrení s cieľom poskytnutia výsledkov všetkým oprávneným adresátom v nemocnici.

Notifikácie sú posielané online tak aby dorazili v čo najkratšom možnom čase.  Adresát dostane informáciu v jednoduchej a zrozumitelnej forme,  s použitím grafického zobrazenia a štatistiky.

AMEBA ponúka využitie informačného potenciálu ktorý vyšetrenia obsahujú na podporu prevencie nozokomiálnych nákaz a skvalitnenie ATB liečby.

7

NEMOCNÍC

270

POUŽÍVATEĽOV

140.000+

PROTOKOLOV

7+

ZACHYTENÝCH PANREZISTENTNÝCH PATOGÉNOV

02

Ako to funguje?

1

LABORATÓRIUM

Laboratórium vykonáva mikrobiologické vyšetrenia, z ktorých protokoly po schválení garantom sa priebežne presúvajú do AMEBY (24 hod denne). Výsledky sa expertným systémom spracujú.

2

NOTIFIKÁCIE

Používateľ je notifikovaný online o výsledkoch vyšetrenia. Notifikácie sú odosielané podľa nastavených filtrov na emailovú adresu podľa priania používateľa.

3

PREHĽADY A ŠTATISTIKY

Pre používateľov sa vytvárajú operatívne prehľady a situačné reporty, dostupné podľa oprávnenia (upravuje sa rozsah sprístupnených dát a funkcionalita). AMEBA ponúka aj rôzne vizualizácie týchto dát pre väčšiu prehľadnosť.

4

AKTÍVNY POUŽÍVATEĽ

Pre používateľov sa vytvárajú operatívne prehľady a situačné reporty, dostupné podľa oprávnenia (upravuje sa rozsah sprístupnených dát a funkcionalita). AMEBA ponúka aj rôzne vizualizácie týchto dát pre väčšiu prehľadnosť.

03

Pre koho je AMEBA?

NEMOCNIČNÝ EPIDEMIOLÓG

Epidemiológ má prehľad o situácii v nemocnici a môže hľadať geneticky zhodné patogény v prípade, že potrebuje zistiť ako sa nozokomiálna nákaza širila.

LEKÁR

Lekár nozokomiálneho tímu má prehľad o tom čo sa deje na oddelení a môže jednoducho vyplniť hlásenie nozokomiálnej nákazy.

KLINICKÝ FARMAKOLÓG

Klinickému farmakológovi pomáhajú matice citlivosti ktoré jasne poukazujú na prienik citlivostí v prípadoch kde je viac patogénov. Améba mu tiež poskytuje dáta nápomocné pri určovaní empirickej liečby.

MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA 

Manažment má graficky zobrazené, čo sa v nemocnici deje a môže svoje rozhodnutia prispôsobovať aktuálnej situácii.

04

Prečo AMEBA?

ŠTATISTIKY

AMEBA poskytuje prehľadné štatistiky s možnosťou triedenia a filtrovania podľa potreby.

NOTIFIKÁCIE

Používateľ je o výsledkoch notifikovaný online – cez email aj v systéme AMEBA.

AMEBA obsahuje 5 základných filtrov a možnosť nastaviť si vlastné filtre.

PODPORA VÝBERU VHODNÉHO LIEKU

Protokol pacienta vizuálne zvýrazňuje prieniky medzi citlivosťami rôznych patogénov.

HISTÓRIA PACIENTA

Používateľ môže vidieť minulé protokoly pacienta ktoré boli uložené v AMEBE.

VYHĽADANIE ZHODNÝCH KMEŇOV

Používateľ môže vyhľadať zhodné kmene patogénu z konkrétneho výsledku – to mu môže pomôcť pri zistení pôvodu nákazy.

PREHĽAD CITLIVOSTI NA ODDELENÍ 

AMEBA ponúka možnosť zistiť na čo boli citlivé jednotlivé patogény nachádzajúce sa na oddelení v minulosti.

Neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

05

Partneri AMEBA

Spoločnosť NESS Slovensko, a.s., je dcérskou spoločnosťou Ness Špecializuje sa na poskytovanie komplexných IT riešení. Spoločnosť vystupuje v pozícií systémového integrátora a zastrešuje v konzorciu projekt Elektronizácie zdravotníctva, ktorého súčasťou je Národný zdravotný portál. Zabezpečuje centrálne poskytovanie informácií pre pacientov, zdravotníckych pracovníkov a ďalšie subjekty. Systém elektronického objednávania má podľa očakávaní zefektívniť a zjednodušiť objednávanie u lekára. Súčasťou dodávky je aj systém ePreskripcie na elektronizáciu predpisovania liekov.

Realtime, s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca na trhu informačných technológií so zameraním na vývoj a údržbu laboratórnych informačných systémov. Realtime, s.r.o. je programátorská spoločnosť pôsobiaca v oblasti zdravotníctva. Hlavným záberom spoločnosti pôsobiacej v medicínskej oblasti je vyvíjanie informačných systémov pre rôzne typy laboratórií. Viacerí členovia firmy Realtime pôsobia v oblasti laboratórnej diagnostiky už viac ako 20 rokov.

Spoločnosť je dodávateľom softwaru pre všetky druhy ambulancii na vedenie komplexnej dokumentácie a agendy lekárov, ako aj pre menšie zdravotnícke zariadenia, s veľmi jednoduchým a prehľadným ovládaním, rozpracovaní pre jednotlivé odbornosti s vysokým užívateľským komfortom. Program MediCom získal osvedčenie o zhode informačného systému, podľa ktorého spĺňajú naše ambulantné verzie v rámci všetkých odborností požiadavky na pripojenie sa k Národnému zdravotníckemu informačnému systému (eHealth).

Od svojho vzniku sa spoločnosť začala venovať aj službám spojeným s tvorbou a prevádzkovaním webových riešení. Spoločnosť sa podieľala v rámci projektu Elektronických služieb zdravotníctva na vytvorení aplikačného komponentu Parametrizácia systému pre prevádzkovateľa - konfiguračnej nadstavby, ktorý umožní riadenú zmenu parametrov procesov administrátorovi.

Softvérová spoločnosť Lomtec.com je medzinárodným poskytovateľom pokročilých e-Business riešení v oblasti vývoja softvéru na zákazku v regióne strednej a východnej Európy v rámci projektov verejnej a štátnej správy.

ZASTÚPENIE PRE

ČESKÚ REPUBLIKU

Spoločnosť Business Solution Consulting s.r.o. je zameraná na poskytovanie konzultačných služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií, systémovej bezpečnosti a projektového riadenia. V segmente HealthCare ponúka služby v oblasti tvorby stratégie a budovania elektronizácie zdravotníckych procesov, služieb a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Súčasťou ponuky sú aj špecializované eHealth riešenia so zameraním na moderné digitálne technológie s využitím umelej inteligencie.